Vi har bestämt oss för att lägga ner Nutrina. Befintliga abonnemang kommer fungera som tidigare under hela den tid de är betalade för. Men det går inte längre att förlänga abonnemang eller att köpa nya abonnemang.

Om du har ett abonnenang så loggar du in genom att trycka på knappen ovan.