UTFODRINGSTIPS...

Kraftfoder - raketbränsle för hästar

Om du har ett bra grovfoder till din häst, behöver du oftast inte ge sin häst några stora mängder kraftfoder. Grovfodret tillsammans med mineraltillskott ska stå för huvuddelen av hästens näringbehov.

En sak är säker: Idag är det vanligare att hästar får för mycket kraftfoder än för lite!

Hårt arbetande hästar kan dock behöva mer energi och protein än vad grovfodret ger. Vanligt är också att man måste komplettera sitt grovfoder om det inte har tillräckligt bra näringsinnehåll.

Viktigt: Kom ihåg att göra en analys av grovfodret!

Till kraftfoder räknas alla mer energi- eller proteinrika foder som exempelvis spannmål, sockerfoder och proteinfoder.

Spannmål

Spannmål är den vanligaste typen av kraftfoder. Spannmål är billigt och bra som kraftfoder till din häst.

Viktigt att veta: Spannmål innehåller mycket stärkelse. Din häst kan bara bryta ner en begränsad mängd stärkelse i taget. Ge därför max 0,4 kg spannmålsfoder per 100 kg häst vid varje fodertillfälle.

Sockerfoder

Sockerfoder är biprodukter från sockertillverkning. De innehåller mycket energi och är ett vanligt kompletteringsfoder. Vanligast till hästar är Betfor.

Proteinfoder

Till proteinfodren räknas exempelvis linfrö, oljeväxter och baljväxter. Men också fiskmjöl kan användas som proteinfoder till hästar.

Nutrina är en internettjänst för foderstats-beräkningar för hästar. Lär dig mer om Nutrina!